USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
02.12.2013.
1. decembar 2013. – Svetski dan borbe protiv side

Ovogodišnja kampanja u Republici Srbiji  se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLjEN ZBOG SIDE!“ imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi ranog uključivanja osoba inficiranih HIV-om u specifično lečenje kombinacijom visoko potentnih antiretovirsunih lekova, koje pak omogućava uspešnu kontrolu replikacije HIV-a i sledstveno tome značajno odlaganje obolevanja i umiranja od AIDS-a, tako da se danas sa HIV-om može živeti dugo i kvalitetno.

U prilogu se nalazi prigodan materijal u vezi aktuelne  situacije po pitanju kretanja HIV epidemije u našoj zemlji zaključno sa 20. novembrom 2013. godine, kao i podaci o epidemiološkoj situaciji u svetu krajem 2012. godine. 

Raspored rada DPST -a u toku evropske nedelje testiranja

Mapiranje aktivnosti WAD 2013

HIV epidemija u Srbiji krajem novembra 2013.

HIV epidemija u svetu krajem 2012.