Дигиталне технологије као оружје у борби против пандемије

Постер презентацијом „Дигиталне технологије као оружје у борби против пандемије“
Завод за јавно здравље Шабац са својим ауторским тимом узео је учешће у раду 4.
KОНГРЕСА СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ са међународним учешћем – Јавно здравље –
заштита и унапређење здравља становништва.
У овим изузетно тешким и изазовним временима за јавно здравље употреба
дигиталних технологија је омогућила Заводу за јавно здравље Шабац, да
правовремене, релевантне и тачне информације брже пренесе циљнoj популацији, да се
корисницима наших услуга омогући што бржа, боља и једноставнија услуга као и
комуникација са нашом установом. Употребом дигиталних технологија у свом раду
Завод за јавно здравље Шабац је постао лидер у комуникацији на друштвеним мрежама
и преношењу релевантних јавноздравствених информација на територији Мачванског
округа.