USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
17.05.2019.
Formirana Stručna komisija u Zavodu za javno zdravlje Šabac radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa spornim laboratorijskim izveštajem

Povodom objave na društvenim mrežama o „pogrešnoj dijagnozi hepatitisa B“ u Zavodu za javno zdravlje Šabac, u Zavodu je formirana Stručna komisija radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa spornim laboratorijskim izveštajem.

 

Važno je istaći kao opštu informaciju da rezultat serološke analize koja se unosi u Izveštaj o ispitivanju,  ne predstavlja dijagnozu, kao i da najbolji testovi i metode mogu dati lažno pozitivne i lažno negativne rezultate. Ponavljanje analiza i dodatne analize mogu zatražiti lekari kao što su mikrobiolog, ukoliko ima nedoumica u vezi  postupka uzimanja i pripreme biološkog materijala ili metode izvođenja, kao i klinički lekar koji može i treba da zahteva ponavljanje analize sa novim uzorkom, kako u Zavodu ili drugim referentnim ustanovama.

 

Takođe, svaki pacijent ima mogućnost da se u Zavodu za javno zdravlje Šabac obrati doktoru mikrobiologu, rukovodiocu Službe, kao i direktoru ustanove, ukoliko je to potrebno, radi konsultacije ili radi rešavanja bilo kojih nedoumica, koja uključuje mogućnost da se serološka analiza ponovi ukoliko postoji takav predlog lekara.

 

U Zavodu za javno zdravlje Šabac se nastavlja postupak utvrđivanja svih dodatnih okolnosti u vezi sa nastalom situacijom.