USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

KALENDAR VAKCINACIJE PO VAŽEĆEM PRAVILNIKU BR. 11 OD 07.02.2006. GODINE

Uzrast - Starost
VAKCINA
BCG
HB
DTP
OPV
MMR
HiB
DT
dT
TT
odmah po rođenju, odnosno u prvom mesecu života u skladu sa Pravilnikom
V
1.doza
 +
 *HBIG
 
 
 
 
 
 
 
u 2. mesecu života
 
druga
doza
 
 
 
 
 
 
 
u 3. mesecu života (odmah posle navršenog 2. meseca života)
 
 
prva
doza
prva
doza
 
prva
doza
 
 
 
sa navršena 3,5 meseca života
 
 
druga
doza
druga
doza
 
druga
doza
 
 
 
do navršenog 6. meseca života
 
treća
doza
treća
doza
treća
doza
 
treća
doza
 
 
 
od navrš. 12.-navrš.15.meseca života
 
 
 
 
V
 
 
 
 
od navrš.17 –navrš.24.meseca života
 
 
R1
R1
 
 
 
 
 
u 7. godini pre upisa u prvi razred osnovne škole
 
 
 
R2
R
 
R2
 
 
u 12. godini života
 
3 doze
(0,1,6)
 
 
 
 
 
 
 
u 14. godini / u završnom razredu osnovne škole
 
 
 
R3
 
 
 
R3
 
nakon navršenih 30 godina
 
 
 
 
 
 
 
 
R4
nakon navršenih 40 godina
 
 
 
 
 
 
 
 
R5
nakon navršenih 50 godina
 
 
 
 
 
 
 
 
R6
nakon navršenih 60 godina
 
 
 
 
 
 
 
 
R7

1) *imunoglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki (novorođenčad HbsAg pozitivnih majki prima i IV dozu vakcine u skladu sa pravilnikom)

2) V = vakcinacija

3) R = revakcinacija

BCG – vakcina protiv tuberkuloze; HB – vakcina protiv akutnog virusnog hepatitisa B; DTP – vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja; OPV – vakcina protiv dečije paralize; MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke-rubeole; HiB – vakcina protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tip B; DT – vakcina protiv difterije i tetanusa; dT – vakcina protiv difterije i tetanusa; TT vakcina protiv tetanusa.