Комисија за унапређење квалитета рада

Председник Комисије:
  • Мр. сци. Бошко Ђоковић, дипл. инг.
Чланови:
  • др Биљана Жужа, спец. микробиологије
  • Саша Радовановић, дипл. инг. организационих наука
  • др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије
  • др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи
Придружени члан:
  • дипл. биолог Снежана Теодоровић, спец. микробиологије хране