USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
30.09.2019.
Konkurs

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE ’’DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT’’

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA I

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

 

RASPISUJU KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERALNIH RADOVA

u okviru kampanje OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE-2019.godine i

u okviru obeležavanja 16. OKTOBRA „SVETSKOG DANA HRANE“ – na temu:

 

’’PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA.

ZA SVET BEZ GLADI’’

 

Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika- uzrast I-IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, vrtići i škole mogu da dostave na adresu:

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

ODSEK ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA

Ul. Jovana Cvijića br. 1

15000 Šabac

sa naznakom „ZA NAGRADNI KONKURS-OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE’’

Radove slati najkasnije do 09.OKTOBRA 2019. godine.

sa podacima (ime i prezime, naziv ustanove/škole, mesto, kontakt telefon i e-mail adresa)

 

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata maksimalno do 35 puta 50 cm. Najbolji radovi na nivou okruga biće dostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ koji će izabrati najbolje radove na nacionalnom nivou. Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najboljih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova.

 

 Ovom kampanjom želimo da još jednom skrenemo pažnju da je formiranje pravilnih navika u ishrani važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Savremen način života doneo je i promenu u načinu ishrane koji karakterišu neredovni obroci, veći unos tzv.brze hrane, manji unos povrća i voća. Cilj aktivnosti kampanje je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.

 

                                                            Zavod za javno zdravlje Šabac

Odsek za promociju zdravlja