USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje za pravne poslove

 

Šef Odeljenja: dipl. pravnik Olivera Đorđević-Špegar

 

U okviru Odeljenja za pravne poslove vrše se stručni poslovi vezani za obavljanje normativne delatnosti i normativnog uređenja radno-pravnih odnosa, zastupanje Zavoda pred sudovima i drugim državnim organima, pravilnu i blagovremenu primenu propisa u vršenju delatnosti, zaštitu prava pacijenata i korisnika usluga, kao i drugi admininistrativni poslovi (kadrovski i personalni poslovi, ekspedicija pošte, arhivski poslovi i dr.)

 

Zaštitnik prava pacijenata

Poslove zaštite pacijentovih prava obavlja dipl. pravnik Olivera Đorđević-Špegar

Od 7,00 do 15,00 časova, kancelarija br.3/I


Radno vreme: 07-15 časova