USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje za zdravstveni nadzor

 

Šef odeljena za zdravstveni nadzor:

 

Delatnost Odeljenja za zdravstveni nadzor

Zdravstveni nadzor je nadzor nad radnicima koji rade u proizvodnji i distribuciji životnih namirnica i vode za piće. Ovaj nadzor se sprovodi na osnovu člana člana 45. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS, broj 15/2016) i Pravilnika o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva (Sl.glasnik RS, broj 3/2017).

Obavezi obavljanja zdravstvenih (sanitarnih) pregleda podležu lica na poslovima:

 • javnog snabdevanja vodom za piće,
 • proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica,
 • ishrane i nege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica,
 • zdravstvenih pregleda, lečenja i nege bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze,
 • pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.),
 • proizvodnje lekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u orginalnu ambalažu.

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

Zdravstveni pregledi obavljaju se pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno pre započinjanja obavezne prakse na tim poslovima i svakih šest meseci, a prema epidemiološkim indikacijama u roku i kraćem od šest meseci.


Sanitarni pregled se obavlja:

 • u Zavodu za javno zdravlje Šabac, ul. J.Cvijića broj 1,
 • u organizaciji naručioca na terenu po dogovoru.

Usluge su dostupne po zahtevu ili ugovoru.

Kontakt telefon: 015/343-603.


Zdravstveni (sanitarni) pregled podrazumeva:

 • lekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
 • bakteriološki pregled brisa ždrela i nosa na Staphilococcus aureus koagulaza pozitivan;
 • bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
 • laboratorijski pregled stolice na crevne protozoe.

Da bi se obavio zdravstveni (sanitarni) pregled potrebno je:

 • uredno popunjana sanitarna knjižica;
 • potvrda o uplati; Podaci za uplatnicu
 • zahtev za obavljanje zdravstvenih pregleda – firme


Radno vreme:
 08-14 časova