USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
04.09.2019.
Poziv za učešće u terenskom delu istraživanju zdravlja stanovništva Srbije

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Srbije, u skladu sa međunarodnim standardima (Evropska anketa o zdravlju, treći talas – European Health Interview Survey – EHIS, wave 3) organizuje

 

Iistraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije

  u periodu 5. oktobar – 30. decembar  2019. godine.

 

Podaci će se prikupljati putem intervijua „licem u lice“ – anketiranjem ispitanika i samopopunjavanjem upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara. Prilikom sprovođenja istarživanja obaviće se osnovna antropološka merenja anketiranih osoba (visina, težina), kao i merenje krvnog pritiska.

 

Pozivaju se zaintersovani nezaposleni zdravstveni radnici da se o mogućnosti učešća u Istaživanju tokom terenskog prikupljanja podataka više informišu na sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs