USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Pripravnički ispiti


Komisija za polaganje stru
čnog ispita

Komisija za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i saradnika sa srednjom i višom stručnom spremom formirana je u Zavodu za javno zdravlje Šabac rešenjem Ministarstva zdravlja broj 152-02-1640/92-2 od17.12.1993. godine, koje je zamenjeno rešenjem broj 152-02-265/05-02 od 01.03.2005. i dopunjeno rešenjem 152-02-260/2006-02 od 21.02.2006. godine.

Komisija je počela sa radom 01. januara 1994. godine.Dokumentacija potrebna za polaganje stru
čnog ispita:

  • Pripravnička knjižica overena i popunjena u ustanovi u kojoj je staž obavljen (važeća Pripravnička knjižica izdata od strane Ministarstva zdravlja Srbije, tel.011/322-19-72 i 011/322-80-60, Beograd Nušićeva 25/I);
  • Overena fotokopija diplome;
  • Ugovor o volonterskom ili pripravničkom stažu;
  • Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko se razlikuje prezime na diplomi i u pripravničkoj knjižici);
  • Rešenje Ministarstva o osnivanju privatne zdravstvene ustanove (ukoliko je staž obavljen u privatnoj zdravstvenoj ustanovi npr. privatna apoteka….);Prijava ispita

Prijava ispita i podizanje uverenja o položenom ispitu obavlja se svakog petka od 10-14h.

Cena stručnog ispita je 3.500,00 dinara, a uplate se mogu obaviti na žiro račun

Zavoda za javno zdravlje Šabac (ž.r. 840-194667-67;  poziv na broj 50-7423219)

Kontakt osoba – sekretar komisije 015/343-605 lok.156.