USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
23.03.2019.
SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

24. MART – „VREME JE“

Obeležavanjem Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze podižemo svest javnosti o zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom uticaju tuberkuloze i skrećemo pažnju na napor koji se ulaže u eliminaciju tuberkuloze kao javnozdravstveni problem.

 

Bacil tuberkuloze je otkriven pre 137 godina, a otkrio ga je dr Robert Koh.

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine predstavlja deseti po učestalosti uzrok smrti u svetu i vodeći uzrok smrti od jednog infektivnog agensa. Procenjeno je da je 10 miliona ljudi u svetu obolelo od tuberkuloze u 2017.godini, od toga oko 1 milion dece. Od ukupnog broja obolelih tek je 60% registrovano. Tokom iste godine, od tuberkuloze je svakog dana umiralo 4.500 osoba. Ovi podaci govore da je tuberkuloza i dalje javnozdravstveni problem.

 

Otprilike jedna trećina svetske populacije je zaražena bakterijom M.tuberkulosis. Jedna nova infekcija se desi svake sekunde na globalnom nivou. U 2017.godini bilo je manje od 10 novih slučajeva na 100.000 stanovnika u većini zemalja sa visokim prihodima, dok je više od 150 na 100.000 dijagnostikovano u većini zemalja sa najvećim opterećenjem tubekulozom (Indija, Kina, Filipini, Pakistan, Nigerija, Bangladeš, Južna Afrika).

 

Međutim, većina infekcija ne izaziva tuberkulozu i 90-95% svih infekcija ostane bez simptoma. Ne lečeni pacijent sa aktivnom tuberkulozom u toku jedne godine inficira 10-15 ljudi. Rezistentna tuberkuloza predstavlja stalnu opasnost. Tokom 2017.godine zabeleženo je 558.000novih slučajeva tuberkuloze rezistentne na rimfapicin u svetu, od čega je 457.000 imalo multirezistentnu tuberkulozu. Pored rezinstentne tuberkuloze, ko-infekcija tuberkulozom i HIV-om, migrantska kriza, neravnomerna raspodela finansijskih sredstava su glavna prepreka eliminacije tuberkuloze kao javnozdravstvenog problema u svetu.

 

Tuberkulozu može dobiti svako, ali ona napreduje najčešće među ljudima koji žive u siromaštvu i u marginalizovanim zajednicama, kao i u grupama kao što su migranti, izbeglice, osobe koje žive u sredinama koje sadrže faktore rizika, stare osobe, žene, deca ….. Faktori kao što su pothranjenost, loši uslovi stanovanja, udruženi sa drugim faktorima rizika kao što su upotreba duvana, narkotika i alkohola, kao i dijabetes utiču na podložnost oboljevanju.

 

U EU godišnje se prijavljuje oko 60.000 slučajeva oboljevanja od tuberkuloze. Stopa prijavljivanja se smanjuje za oko 5% svake godine. Potreban je pad od najmanje 10% da bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ciljevi globalne strategije za eliminaciju tubekuloze kao javnozdravstveni problem.

 

Tuberkuloza je jedan od indikatora  zdravstvenog stanja nacije.

 

Mačvanski okrug po broju obolelih od tuberkuloze je i dalje vodeći u Srbiji (inc. 24,52/100.000stanovnika za 2017.godinu), zajedno sa Topličkim okrugom (inc. 20,26/100.000stanovnika za 2017.godinu).

 

Zavod za javno zdravlje prati kretanje tuberkuloze u Mačvanskom okrugu i ima lidersku ulogu u edukaciji stanovništva u cilju smanjenja broja obolelih. Učestvovao je  u Programu „Kontrole TBC-a u Srbiji kroz sprovođenje strategije direktno opservirane terapije i obuhvat rizičnih grupa“, prema smernicama i dinamici koju je definisao Global fond sa Institutom za javno zdravlje Srbije. Cilj projekta „Kontrole tubekuloze u Srbiji kroz sprovođenje DOTS strategije“ je bio incidence manja od 25 na 100.000 stanovnika.

 

Incidencija oboljevanja od plućne tuberkuloze (na 100.000 stanovnila)

u Mačvanskom okrugu pre i nakon realizacije Projekta

 

U Mačvanskom okrugu je došlo do smanjenja obolelih od TBC u odnosu na 2007. godinu. Broj prijavljenih i registrovanih obolelih od tuberkuloze svih oblika u 2018. godini je 52 sa incidencom 18,37%ooo. Tokom 2018. godine nije bilo smrtnog ishoda.  Na osnovu broja prijavljenih zaraznih bolesti u 2018.godini prema novom Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.glasnik RS“, broj 15/16), tuberkuloza je na IV mestu  po učestalosti oboljevanja u ukupnom obeljevanju na Mačvanskom okrugu.

 

Grafikon: Kretanje tuberkuloze u Mačvanskom okrugu 2008-2018. godine – incidenca

 

Kako je tuberkuloza je i dalje javnozdravstveni problem, kako u svetu, tako i kod nas, nastavlja se sa novom strategijom  „End TB 2016-2035“ – Bez tuberkuloze do 2035. godine.

 

 

Bez tuberkuloze do 2035. godine.

 

Šta moramo znati:

 

 • Kod 90% inficiranih Bacilom tuberkuloze infekcija se nikad klinički ne ispolji.
 • Ne lečeni pacijent sa aktivnom tuberkulozom u toku jedne godine inficira 10-15 ljudi putem vazduha. Bacil tuberkuloze se kapljicama izbacuje u vazduh.
 • Odojčad nezaštićena BCG vakcinom veoma su osetljiva na infekciju TB.
 • Ne prenosi se rukovanjem, preko krvi i njekcijama.
 • Kako da se zaštitimo od tuberkuloze:
 • treba voditi računa o higijeni životnog prostora
 • prilikom kašljanja treba maramicom prekriti usta i nos
 • često provetravanje prostorija
 • pravilna ishrana
 • dovoljno odmora i spavanja
 • umerena fizička aktivnost
 • izbegavanje faktore rizika
  • pušenje
  • alkoholizam
  • narkomanija
 • Kada sumnjamo na tuberkulozu:
 • kašalj traje duže od četiri nedelje
 • slabost i umor
 • noćno znojenje
 • slab apetit, gubitak telesne težine
 • blago povišena temperatura
 • iskašljavanje krvi
 • Tuberkuloza se uspešno leči. Lečenje traje 6-8 meseci i lekovi za tuberkulozu su besplatni.
 • Izlečeni bolesnik nastavlja da živi uobičajenim životom.

 

 

VREME JE ZA:

 • Savremeniji program prevencije i kontrole tuberkuloze,
 • Savremenije vodiče za dijagnostiku i lečenje svih oblika bolesti,
 • Dostupnost novih lekova za rezinstentne oblike bolesti,
 • Bržu dijagnostiku bolesti,
 • Bolji obuhvat testiranjem rezistencije uzročnika na lekove,
 • Dijagnostiku latentne tuberkulozne infekcije i prevenciju aktivne bolesti,
 • Kontrolu upotrebe duvana i pomoć u odvikavanju obolelih od tubrkuloze,
 • Multidisciplinarnu i multisektorsku saradnju na postizanju boljih rezultata lečenja.

 

Grafikon: Tuberkuloza u Mačvanskom okrugu po opštinama 2008-2018. godine

 

Grafikon: Umrli od tuberkuloze u Mačvanskom okrugu 2008 – 2018. godine

 

Grafikon: Tuberkuloza u Srbiji (2008-2017.) i Mačvanskom okrugu 2008-2018. godine

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

                                                                             dr Dragana Radojičić-epidemiolog