USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
13.11.2017.
SVETSKI DAN DIJABETESA, 14. novembar 2017. godine

Dijabetes – šećerna bolest je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno – zdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna fondacija za dijabetes procenjuje da 2016.godine u svetu od dijabetesa boluje 415 miliona ljudi, a da će se broj obolelih od dijabetesa do 2040.godine povećati na 642 miliona.

     Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 750.000 osoba ili 13,2% odraslog stanovništva, što odgovara komparativnoj prevalenciji 10,3%. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa.

    Domaći eksperti na osnovu rezultata međunarodnih studija procenju da 39% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

    Prevalencija dijabetesa raste sa godinama starosti i procenjuje se da je gotovo polovina obolelih starija od 65 godina. Kod starijih osoba tip 2 dijabetesa serelativno kasno otkriva, kada su već prisutne brojne kardiovaskularne komplikacije. U Srbiji, kao i u razvijenim zemljama sveta, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti. U našoj zemlji od ove bolesti godišnje umre oko 3000 ljudi i pripada grupi evropskih zemalja sa visokom stopom umiranja od ove bolesti.

    Prema podacima populacionog Registra za dijabetes u Srbiji je u 2016.g odini evidentirano 291 novoobolelih osoba uzrasta do 29 godina sa dijagnozom tip 1 dijabetesa. Iste godine registrovano je 14.191 novoobolelih osoba od tip 2 dijabetesa.  U Mačvanskom okrugu prema podacima populacionog Registra za dijabetes u 2016.godini evidentirano je 11 novoobolelih osoba uzrasta do 29 godina sa dijagnozom tip1 dijabetesa, a sa dijagnozom tip 2 dijabetesa registrovano je 563 novoobolelih osoba.

 

Analiza obolelih od dijabetesa na osnovu anketne prijave obolelih 

na teritoriji Mačvanskog okruga

 

Grafikon 1. Broj obolelih od Dijabetesa po polu u periodu 2012-2016. godine na teritoriji Mačvanskog okruga

 

Grafikon 2. Prikaz broja obolelih od Dijabetesa Tip I i Tip II u periodu 2012 – 2016. godine na teritoriji Mačvanskog okruga

 

Grafikon 3. Faktori rizika za nastanak bolesti na teritoriji Mačvanskog okruga u periodu 2012-2016. godine

 

Grafikon 4. Broj obolelih od Dijabetesa po dobnim grupama na teritoriji Mačvanskog okruga u periodu 2012-2016. godine

 

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

dr Dragana Radojičić