USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
13.11.2019.
SVETSKI DAN DIJABETESA, 2019. godine

„PORODICA I DIJABETES“

Svetski dan dijabetesa (WDD) kreiran je 1991. godine od strane IDF-a (Međunarodna fondacija za dijabetes) i Svetske zdaravstvene organizacije, kao odgovor na sve veću zabrinutost zbog eskalacije zdravstvene opasnosti koju predstavlja dijabetes. Svetski dan dijabetesa obeležava se od strane Ujedinjenih nacija od 2006. godine donošenjem Rezolucije 61/225 Ujedinjenih nacija. Svake godine obeležava se 14.novembar, na rođendan ser Frederika Bantinga, koji je zajedno sa Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin.

 

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 2019. godine je „PORODICA I ZDRAVLjE“.

 

Međunarodna fondacija za dijabetes podiže svest o uticaju koji dijabetes ima na porodicu i podršku obolelim i promoviše ulogu porodice u upravljanju, nezi obolelih i prevenciji dijabetesa.

 

Dijabetes – šećerna bolest je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno – zdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna fondacija za dijabetes procenjuje da 2017. godine u svetu od šećerne bolesti boluje 425 miliona ljudi, a da će se broj obolelih od šećerne bolesti do 2045. godine povećati na 629 miliona.

 

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 750.000 osoba ili 13,2% odraslog stanovništva, što odgovara komparativnoj prevalenciji 10,3%. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa.

 

Domaći eksperti na osnovu rezultata međunarodnih studija procenjju da 39% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

 

Prevalencija dijabetesa raste sa godinama starosti i procenjuje se da je gotovo polovina obolelih starija od 65 godina. Kod starijih osoba tip 2 dijabetesa se relativno kasno otkriva, kada su već prisutne brojne kardiovaskularne komplikacije. U Srbiji, kao i u razvijenim zemljama sveta, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolesti. U našoj zemlji od ove bolesti godišnje umre oko 3000 ljudi i pripada grupi evropskih zemalja sa visokom stopom umiranja od ove bolesti.

 

Registar za dijabetes osnovan je u Srbiji 1980. godine. Nova organizacija Registra za dijabetes u Srbiji podrazumevala je njegovu decentralizaciju. Populacioni registar za dijabetes osnovni je deo svakog nacionalnog programa za kontrolu ove bolesti. Sam proces registracije podrazumeva organizovano prikupljanje, unos, čuvanje, analizu i interpretaciju podataka o novodijagnostikovanim osobama sa dijabetesom. Regionalni Registri vode se na nivou okruga i baze su u institutima/zavodima za javno zdravlje.

 

Prema podacima populacionog Registra za dijabetes u Srbiji je u 2017. godini evidentirano 291 novoobolelih osoba uzrasta do 29 godina sa dijagnozom tip 1 dijabetesa. Iste godine registrovano je 14.191 novoobolelih osoba od tip 2 dijabetesa.

 

U Mačvanskom okrugu prema podacima populacionog Registra za dijabetes imamo podatke za 2018. godinu evidentirano je 8 novoobolelih osoba uzrasta do 29 godina sa dijagnozom tip1 dijabetesa, a sa dijagnozom tip 2 dijabetesa registrovano je 552 novoobolele osobe, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Češće oboljevaju osobe ženskog pola u istoj starosnoj strukturi sa muškarcima (preko 50.godina). U Mačvanskom okrugu prema podacima populacionog Registra za dijabetes imamo podatke za 2018. godinu evidentirano je 8 novoobolelih osoba uzrasta do 29 godina sa dijagnozom tip1 dijabetesa, a sa dijagnozom tip 2 dijabetesa registrovano je 552 novoobolele osobe, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Češće oboljevaju osobe ženskog pola u istoj starosnoj strukturi sa muškarcima (preko 50.godina).

 

Novooboleli od faktora rizika za nastanak bolesti pominju gojaznost (BMI>=30), dijabetes u porodici, hipertenzija, pušenje.

 

Ako se ne leči, šećerna bolest može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Komplikacije uključuju:

  • oštećenje vida i slepilo,
  • periferne neuropatije,
  • dijabetesnu nefropatiju,
  • srčani udar,
  • moždani udar.

 

Analiza obolelih od dijabetesa na osnovu anketne prijave obolelih na teritoriji Mačvanskog okruga i opštine Šabac

 

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

dr Dragana Radojičić