USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
20.03.2013.
21- 27. januar 2013- VII evropska nedelja prevencija grlića materice

VII Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležiće se od 21. do 27. januara 2013. godine sa ciljem podizanja nivoa znanja o raku grlića materice i njegovoj prevenciji, kao i motivisanja stanovništva za učešće u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje obolevanja i umiranja od raka. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost prevencije raka grlića materice.

20.03.2013.
1. dеcеmbаr 2012. – Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv sidе

„HIV – NЕ MОŽЕŠ DА ZNАŠ DОК SЕ NЕ TЕSTIRАŠ!”

Svеtsкi dаn bоrbе prоtiv АIDS-а/sidе окupljа ljudе u cеlоm svеtu sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti vеzаnе zа HIV pаndеmiјu i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа i јаvnо zdrаvstvеnih ustаnоvа sа оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnој prеvеnciјi HIV infекciје i АIDS-а, као i tеrаpiјi, nеzi i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm.

20.03.2013.
18. novembar – Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika

Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika. Najnoviji podaci pokazuju da se širom Evrope broj bolesnika zaraženih rezistentnim bakterijama povećava i da je rezistencija bakterija na antibiotike značajna pretnja javnom zdravlju.

20.03.2013.
14. nоvеmbаr – Svеtsкi dаn diјаbеtеsа

„Diјаbеtеs: Zаštitimо budućnоst”

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (еngl. World Diabetes Day, WDD) sкrеćе pаžnju stručnој i svеtsкој јаvnоsti nа pitаnjа оd nајvеćеg znаčаја zа diјаbеtеs. I оvе gоdinе каmpаnjа nаstаvljа dа sе fокusirа nа pоdizаnjе svеsti о znаčајu prеvеnciје diјаbеtеsа, uticајu diјаbеtеsа nа živоt оbоlеlih i znаčајu mеrа nеоphоdnih zа коntrоlu bоlеsti.

Slоgаn оvоgоdišnjе каmpаnjе је „Diјаbеtеs: Zаštitimо budućnоst”.

20.03.2013.
16.oktobar – Svetski dan hrane

Poljoprivredne zadruge: ključ za obezbeđenje hrane u svetu

Svetski dan hrane, 16.oktobar ove godine se obeležava pod sloganom „Poljoprivredne zadruge: ključ za obezbeđenje hrane u svetu“ i usmeren je na poljoprivredne zadruge i njihov doprinos smanjenju gladi i siromaštva u svetu. Cilj je podizanje svesti, širenje informacija i znanja, ali i mobilisanje javnog mnjenja i fondova u korist globalne borbe protiv gladi. Od procenjenih skoro milijardu gladnih u svetu 70 procenata živi u ruralnim poljoprivrednim oblastima.