26. јун Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се 26.
јуна широм света. Обележавање овог датума, који је 1987. године усвојила Генерална
скупштина Уједињених нација, има за циљ мобилисање појединаца и заједница за
подизање свести о последицама употребе дрога и њихово подстицање за активан однос
у сузбијању овог значајног друштвеног проблема. Слоган кампање за 2021. годину
„Поделите чињенице о дрогама, спасите животе”  наглашава значај дељења научно
заснованих информација о дрогама, укључујући информације о здравственим
ризицима и најбољим праксама за решавање светског проблема дроге као што су
превенција, лечење и нега засновани на доказима. У оквиру овогодишње кампање се
позивају све заинтересоване стране на локалном, националном и међународном нивоу
да предузму активности у циљу смањења ширења дезинформација и коришћења
непоузданих извора информација, истовремено се обавезујући да ће делити само праве
научно поткрепљене чињенице о дрогама.
Према извештају Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC), у
свету је у 2019. години 5,5% популације старости 15–64, односно 275 милиона људи,
најмање једанпут у претходној години користило дрогу. Најчешће коришћена дрога је
канабис, који је користило 200 милиона особа током претходне године, односно 4,0%
глобалне популације старости 15–64 година. Процене показују и да 0,7% популације у
свету ове старосне групе спада у високоризичне кориснике и/или зависнике од дрога.
Према резултатима Истраживања о стиловима живота становништва, у Србији је у
2018. години неку илегалну психоактивну супстанцу најмање једанпут током живота
користило 9,3% становника узраста од 18 до 64 године (11,5% мушкараца и 7,2% жена)
са већом преваленцијом међу популацијом узраста 18–34 године (12,5%). Употреба
дрога у 12 месеци које су претходиле истраживању је била мање заступљена и
износила је 2,1% међу становницима 18–64 године (2,8% мушкараца и 1,4% жена) и
3,4% међу становницима 18–34 године старости. Најчешће коришћена дрога је канабис
са преваленцијом 8,9% (11,3% мушкараца и 6,7% жена) код популације узраста од 18
до 64 године. Према резултатима Европског школског истраживања о употреби
психоактивних супстанци међу ученицима, у Србији је 2019. било коју дрогу током
живота пробало 8,6% ученика старости 16 година. Канабис је најчешће коришћена
дрога међу ученицима првих разреда средњих школа у Србији. Ову дрогу је током
живота пробало 7,3% ученика првих разреда средњих школа, 5,6% ученика у
претходних 12 месеци и 3,2% у претходних 30 дана, са већом учесталошћу међу
дечацима у поређењу са девојчицама. Адолесценти и млађи одрасли чине највећи удео
оних који се дрогирају, док су млади такође најосетљивији на дејство дрога јер највише
користе, а мозак им се још увек развија.

Извор: World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8).
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” (2020). Европско школско истраживање о употреби психоактивних
супстанци међу ученицима у Србији 2019. године
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” (2019). Истраживање о стиловима живота становништва Србије 2018. године.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs