Стручни састанак поводом пројекта

”Одржива и здрава исхрана у школама са нордијским примерима”

У сали ЗЈЗ Шабац 09.06.2020. одржан је стручни састанак са представницима амбасада
скандинавских земаља (Норвешке, Данске, Шведске и Финске) на тему “Одрживе и
здраве исхране у школама са нордијским примерима”.
Испред ЗЈЗ Шабац говорили су др Снежана Панић специјалиста хигијене,
субспецијалиста хигијене исхране и др сци. мед. Игор Драгичевић, специјалиста
хигијене, помоћник директора за медицинске послове ЗЈЗ Шабац.
На састанку су се разменила мишљења и искуства стручњака ЗЈЗ Шабац и
представника амбасада скандинавских земаља, презентована су искуства у раду са
децом из Мачванског округа, на чему треба да се ради, какве су навике везане за
исхрану основаца и са каквим изазовима су се сретали у раду која се односи на
правилну и одрживу исхрану деце.
Циљ посете је подизање свести о важности здраве исхране код родитеља и деце, зашто
је важно да се деца од раног узраста уче здравим навикама, како начин исхране и
производње хране утичу на климу, али и окупљање доносиоца одлука и зачетак
размишљања о променама које могу да доведу до већег броја школа са функционалним
кухињама у којима би ученици радо обедовали. Наглашен је значај дијалога између
локалних доносиоца одлука и нордијских стручњака како би се дошло до заједничких
решења погодних за Лозницу и окружење.
Др сци. мед. Игор Драгичевић, упознао је представнике амбасада скандинавских
земаља са улогом ЗЈЗ Шабац и њеним превентивним услугама, саветовалиштем за
исхрану болесних и здравих људи, контролом здравствене исправност хране,
броматолошким испитивањем хране. Такође је истакао да је ЗЈЗ Шабац заинтересован
за учешће у разним пројектима који се тичу правилне исхране. Посебно је ставио
акценат на значај соли у исхрани, јер истраживања показују алармантне податке а то је
да деца у исхрани користе 3 пута веће концентрације соли од дозвољених, било
конзумирањем намирница које су саме по себи слане, било да се досољавају накнадно.
Др Снежана Панић специјалста хигијене, субспецијалиста хигијене исхране је истакла
значај сарадње ЗЈЗ Шабац са ПУ Шабац која једина на територији Мачванског Округа
има нутриционисту и да су све ПУ на Мачванском округу високо котиране по
квалитету хране коју дају деци. Проблем представља исхрана деце у школама и да на
њихову исхрану треба ставити акценат. Истакла је веома важан значај едукацију деце и
родитеља о томе шта значи правилна исхрана. Став је да правилна исхрана не
искључује ни једну намирницу.
Представници амбасада скандинавских земаља су изнели податак да су одабрали три
школе са територије града Лознице које једине имају функционалну кухињу. Њихова визија пројекта је да активно укључе различите сегменте друштва са циљем
унапређења квалитета исхране ученика у школама. Идеја им је да се поред побољшања
квалитета исхране и визуелни изглед школских кухиња измени са циљем мотивисања
ученика да имају исхрану у њима. Гости су истакли да је проблем исхране ученика у
школама био присутан и у скандинасвским земљама те да принципи добре праксе које
су Скандинавске земље примениле могу да се примене и у школама у Србији. Такође
су истакли и значај едукације родитеља у сврху промовисања значаја правилне исхране.
Др Снежана Панић специјалста хигијене, субспецијалиста хигијене исхране је
нагласила колико је важна правилна исхрана те да у тренутној епидемиолошкој
ситуацији инфекције Корона вирусом се показало да особе са прекомерном тежином
имају далеко тежу клиничку слику и лошију прогнозу болести.
Представници амбасада скандинавских земаља (Норвешка, Финска, Данска, Шведска)
су изнели став да им је улога ЗЈЗ Шабац у релизацији пројекта веома важна, да су
препознали потенцијал ове здравствене превентивне установе и да почетком септембра
планирају конференцију „Нордијски примери одрживе исхране у Лозници“ која ће бити
реализована кроз три панел дискусије где би учесници једне панел дискусије били и
стручњаци ЗЈЗ Шабац.
Цео пројекат има за циљ да укључи општу популацију ученика а да ће се конкретне
улоге и задаци ЗЈЗ Шабац око учествовања у предстојећем пројекту, накнадно
дефинисати.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs