22. април Дан планете земље

„ Заједно можемо спречити надолазеће катастрофалне климатске промене и
уништавањe животне средине. Заједно можемо обновити нашу Земљу“.

Дан планете земље обележава се широм света од 1992. године када је на Конференцији
УН о животној средини у Брaзилији (Бразил) установљен дугорочни Програм
промоције одрживог развоја. На предлог боливијске владе 2009. године Гернерална
скупштина Уједињених нација прогласила је 22. aприл међународним даном планете
Земље.
Најважније теме којма се бави ова кампања су:

 • климатске промене
 • смањење загађења животне средине пластиком
 • заштита угрожених врста
 • потреба ширења еколошке свести
 • еколошко васпитање и образовање
 • подстицање активности еколошких потреба.

  Дан планете Земље и даље има велики међународни значај: 2016. године Уједињене
  нације изабрале су 22. април као дан када је на снагу ступио историјски Париски
  споразум о климатским променама, први такве врсте, после пропасти Кјото протокола,
  који су потписале све државе света.

  Од 20. до 22. априла обележава се Дан планете Земље 2021. године под слоганом
  „Заједно можемо спречити надолазеће катастрофалне климатске промене и
  уништавања животне средине. Заједно можемо обновити нашу Земљу“.
  Обележавање Дана планете Земље 2021. започиње глобалним омладинским
  климатским самитом. Глобални самит младих састојаће се од панела, говора, дискусија
  и посебних порука које се односе на климу и заштиту животне средине. Овај догађај
  представиће виртуелни самит „Ми ћемо дисати“. Овогодишње обележавање односиће
  се на испитивање еколошке и климатске правде, повезујући климатску кризу са
  питањима загађења, сиромаштва, и пандемије COVID-19. Такође посебан акценат се
  ставља на значај просветних радника у борби против климатских промена и истицање
  важности трансформативног климатског образовања.
  Завод за јавно здравље Шабац као део система јавног здравља у Србији посвећен је
  очувању и унапређењу животне средине и својим радом и бројним испитивањима у
  животној средини, свакодневно указује на активности које је потребно предузети у
  циљу заштите околине у којој живимо. У складу са законском регулативом из области
  животне средине одељење за хигијену и заштиту животне средине реализују
  активности:
 • Организује и координира образовне и едукативне услуге
 • Организује и координира реализацију програма од општег интереса, што подразумева
  санитарно хигијенски надзор у следећим облaстима: Водоснабдевање, локално
  централно – перманентна анализа воде, према Правилнику о хигијенској исправности
  воде за пиће. То значи да је број прегледа и узорака одређен према броју
  еквивалентних становника и да се врши у прописаним временским интервалима.
 • Диспозиција чвсртих и течних отпадних материја из насеља
 • Објекти за производњу промет и дистрибуцију животних намирница и предмета
  опште употребе.
 • Хигијенско санитарни надзор над објектима за децу и омладину. Редовно се раде
  анализе оброка (микробиолошка и броматолошка испитивања), као и контрола
  хигијенског стања у вртићима у Шапцу, Лозници, Крупњу и Богатићу.- Хигијенско
  санитарни надзор над рекреативним и угоститељским објектима.
 • Хигијенско санитарни надзор над рекреативним и угоститељским објектима
 • Хигијенско санитарни надзор над здравственим установама
  Поред овога Завод за јавно здравље Шабац прати и испитује квалитет ваздуха у граду
  Шапцу, мерење буке и контролу квалитета отпадних вода.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs