Овлашћено лице за заштиту података личности

Овлашћено лице:
  • дипл. правник Оливера Ђорђевић – Шпегар