USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA

Pripravnički ispiti

Obaveštenje

 

 

Zavod za javno zdravlje Šabac obustavlja prijem zahteva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika od 11. aprila 2019. godine kada stupa na snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

 

Na osnovu člana168. stav 2 Zakona o zdrvstvenoj zaštiti (Službeni Glasnik RS“ broj 25/19) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije preuzima organizaciju polaganja stručnih ispita za sve radnike zdravstvene struke od 01. maja 2019. godine.

 

Informacije o polaganju stručnih ispita možete naći na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.