USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Pripravnički ispiti

Obaveštenje

 

 

Zavod za javno zdravlje Šabac obustavlja prijem zahteva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika od 11. aprila 2019. godine kada stupa na snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

 

Na osnovu člana168. stav 2 Zakona o zdrvstvenoj zaštiti (Službeni Glasnik RS“ broj 25/19) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije preuzima organizaciju polaganja stručnih ispita za sve radnike zdravstvene struke od 01. maja 2019. godine.

 

Informacije o polaganju stručnih ispita možete naći na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.