Приватне установе

Здравствена установа у приватној својини / Приватна пракса

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Службени гласник РС” бр. 123/2014, 106/2015, 105/2017 и 25/2019-3) (у даљем тексту Закон) прописује обавезу вођења основне документације о ресурсима у здравственој установи, приватној пракси и другом правном лицу (у даљем тексту пружаоци здравствене заштите), као и начин и рокове за достављање и обраду података. Ближа садржина основне документације о ресурсима пружалаца здравствене заштите прописана је Правилником о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција и извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа („Службени гласник РС” бр. 109/2016, 20/2019).
Подаци о пружаоцима здравствене заштите, њиховој организационој структури и запосленима су неопходни за праћење развоја кадрова у здравству, планирање и финансирање здравствене заштите, праћење пружања услуга здравствених радника, као и за друге циљеве у складу са важећим прописима. Подаци се евидентирају у Регистру пружалаца и Регистру запослених путем Сервиса јавног здравља Републике Србије (СЈЗ) – система за електронску размену података и објављивање шифарника чији је руковалац Институт за јавно здравље Србије у складу са Законом.

1-Пријава у регистар установа

2-Пријава овлашћено лице

3-СМУ кадрови регистар

4-Анекси шифарници

5-Корисничко упутство највиши ниво приступа

6-Корисничко упутство аутентификација

7-Корисничко упутство уређиваћ идентитета

8-Корисничко упутство регистратор организационе установе

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs