Анализа брисева у производњи и промету хране

  • Анализа брисева из производње и дистрибуције хране (у складу са захтевима ХАЦЦП , као по ИСО стандрадима у кланичкој индустрији).