Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Овлашћено лице:
  • дипл. правник Оливера Ђорђевић – Шпегар