USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
25.01.2020.
31. januar – NACIONALNI DAN BEZ DUVANA

Život bez duvana – za bolju budućnost novih generacija“

 

U Srbiji se 31. januara pod sloganom „Život bez duvana – za bolju budućnost novih generacija“ obeležava Nacionalni dan bez duvana. Aktivnosti u okviru obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana upozoravaju javnost na štetne efekte upotrebe duvana kao i posledice izlaganja duvanskom dimu.

24.01.2020.
U susret obeležavanju Nacionalnog dana bez duvana – Nacionalni kurs prve kategorije

„Razvoj veština zdravstvenih radnika za prevenciju i odvikavanje od pušenja“

 

U susret obeležavanju Nacionalnog dana bez duvana Institut za javno zdravlje Srbije i Zavod za javno zdravlje Šabac organizovali su seminar Nacionalni kurs prve kategorije na temu “Razvijanje veština zdravstvenih radnika za prevenciju i odvikavanje od pušenja“. Kurs je bio namenjen svim zdravstvenim radnicima i saradnicima iz zdravstvenih ustanova sa Mačvanskog okruga koji se bave zdravsteno vaspitnim radom i promocijom zdravlja.

21.01.2020.
Kretanje oboljenja sličnih gripu od 40. nedelje 2019 do 3. nedelje 2020. godine na području Mačvanskog okruga

 

Najviše obolelih je na teritoriji grada  Loznica. Nešto manje je području grada Šapca i opštine Krupanj.

08.01.2020.
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 20. dо 26. јаnuаrа 2020. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе, каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе.

20.12.2019.
Ishrаnа u vrеmе prаzniка

Krај gоdinе је pеriоd u коmе оbеlеžаvаmо brојnе prаzniке, а trаdiciоnаlnо slаvu, Nоvu gоdinu i Bоžić dоčекuјеmо оbilnоm trpеzоm. Zа vrеmе prаzniка ljudi su sкlоni dа prеtеrајu sа unоsоm hrаnе, pа sе čеstо pојаvе tеgоbе u vidu оsеćаја prеpunjеnоsti trbuhа, nаdimаnjа, nаdutоsti, gоrušicе, nеrеtко i bоlоvа u trbuhu, pојаčаnih gаsоvа.