ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА

Компаративна анализа – Квалитет рада 2013-2017
Компаративна анализа показатеља квалитета рада у здравственим установама Мачванског округа 2012-2016.
Компаративна анализа 2011-2015. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА У ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
Показатељи квалитета рада у примарној и секундарној здравственој заштити 2011-2014.
Компаративна анализа показатеља квалитета рада у здравственим установама Мачванског округа (2009.-2013.)
Извештаји о показатељима квалитета рада у здравственим установама Мачванског округа у 2011. и 2012. години

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА

Задовољство корисника 2013-2017.
Задовољство корисника у примарној и секундарној здравственој заштитити 2010-2014.
Компаративна анализа задовољства корисника здравственом заштитом у Мачванском округу (2009.-2013.)
Задовољсто корисника болничким лечењем 2012.
Задовољство корисника примарне здравствене заштите 2012..

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА 2013-2017.
Задовољство запослених у здравственим установама Мачванског округа 2010-2014.
Компаративна анализа задовољства запослених у здравственим установама Мачванског округа (2009.-2013.)
Задовољство запослених у установама здравствене заштите 2012..