Контрола квалитета и здравствене исправности хране

Контрола исправности хране из производње или увоза, према важећим прописима, што обухвата:

  • микробиолошке анализе
  • анализе квалитета
  • одређивање енергетске вредности
  • одређивање присуства тешких метала и пестицида