USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA
16.03.2020.
О б а в е ш т е њ е

О б а в е ш т е њ е

Завод за јавно здравље Шабац ће у складу са чланом 343. Кривичног законика (“Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013),  који се односи на кривично дело „Изазивање панике и нереда“, покренути кривични поступак пред надлаженим одговарајућим органима против свих лица која  износе у јавност неовлашћене и нетачне информације о тренутној епидемиолошкој ситуацији у Србији везано за појаву Корона вируса.

Под тим се подразумевају сва она лица која  изношењем или преношењем лажних вести или тврђења изазивају  панику, или теже нарушавају јавни  ред и  мир или осујећују или значајније ометају спровођење одлука и мера државних органа или организација које врше јавна овлашћења.