USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA
dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

 

Načelnik: dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, u okviru preventivne delatnosti Zavoda za javno zdravlja Šabac, obavlja sve poslove iz oblasti prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti, zdravstvenog nadzora nad radnicima koji rade u proizvodnji i distribuciji životnih namirnica i vode za piće, kao i sve poslove iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Centar predstavlja integralni deo Zavoda i svojim aktivnostima doprinosi ostvarenju ciljeva zaštite i unapređenja zdravlja, što je prioritetni zadatak naše ustanove.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ima za cilj očuvanje i unapređenje biološkog i socijalnog integriteta jedinke kao i populacije, a samim tim i produženje životnog veka stanovništva. Rad Centra je prilagođen karakteristikama područja i stanovništva, a sprovodi se radi sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja zaraznih i parazitarnih bolesti, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju i drugim zakonima i programima, kao i sistemske i po epidemiološkoj indikaciji dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Unapređen kvalitet života ljudi predstavlja odraz efikasnosti zdravstvene zaštite u ostvarenju krajnjeg cilja definisanog u okviru eliminacije i eradikacije određenih zaraznih bolesti.Odeljenje za zdravstveni nadzor

Odsek za epidemiološki nadzor

Odsek za DDD poslove