USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

 

Načelnik: dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, u okviru preventivne delatnosti Zavoda za javno zdravlja Šabac, obavlja sve poslove iz oblasti prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti, zdravstvenog nadzora nad radnicima koji rade u proizvodnji i distribuciji životnih namirnica i vode za piće, kao i sve poslove iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Centar predstavlja integralni deo Zavoda i svojim aktivnostima doprinosi ostvarenju ciljeva zaštite i unapređenja zdravlja, što je prioritetni zadatak naše ustanove.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ima za cilj očuvanje i unapređenje biološkog i socijalnog integriteta jedinke kao i populacije, a samim tim i produženje životnog veka stanovništva. Rad Centra je prilagođen karakteristikama područja i stanovništva, a sprovodi se radi sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja zaraznih i parazitarnih bolesti, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju i drugim zakonima i programima, kao i sistemske i po epidemiološkoj indikaciji dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Unapređen kvalitet života ljudi predstavlja odraz efikasnosti zdravstvene zaštite u ostvarenju krajnjeg cilja definisanog u okviru eliminacije i eradikacije određenih zaraznih bolesti.Odeljenje za zdravstveni nadzor

Odsek za epidemiološki nadzor

Odsek za DDD poslove