Центар за микробиологију

Начелник: др Марина Малбашки, специјалиста медицинске микробиологије

Центар за микробиологију обавља јавну здравствену делатност од интереса за Mачвански округ. Обављају се испитивања из области бактериологије, серологије и паразитологије и микологијом. Откривање и доказивање узрочника заразних и незаразних болести вршењем бактериолошких, паразитолошких, миколошких, серолошких и молекуларних анализа у хуманом материјалу.

Обављају се испитивања из области бактериологије, серологије и паразитологије и микологијом. У циљу потврде дијагнозе, Центар за микробиологију допрема материјал у прописној амбалажи Националним референтним лабораторијама.

У Центру за микробиологију испитују се узрочници заразних обољења стандардним микробиолошким (морфолошки, културелно, биохемијски и серолошки), молекуларним и аутоматизованим методама.

Аутоматизовани систем за брзу идентификацију бактерија, гљива, као и за брзу израду теста осетљивости на антимикробне лекове омогућавају за само 5-8 часова брзу и прецизну идентификацију узрочника, резултат осетљивости на антибиотике, омогућава клиничарима да оптимизује антимикробну терапију, побољшају исход лечења, убрзају терапијски успех. Аутоматска валидација сваког резултата и пренос резултата високог квалитета у лабораторијски информациони систем

Прати се и анализира резистенција бактерија и интерпретирају се резулати.

Циљ Центра за микробиологију је пружање што квалитетније услуге пацијентима. Квалитет рада и услуга је под контролом квалитета и стално се побољшава. То подразумева учествовање у програмима екстерне процене квалитета, контролу свих фаза рада, редовни надзор, откривање и уклањање грешака, унутрашњу проверу реагенаса, подлога, поступака,опреме и особља.

Целокупан биохазардни отпад из лабораторије излази деконтаминиран методом аутоклавирања.

Стручност, оспособљеност и професионалност особља омогућава да се у Центру спроводи добра лабораторијска пракса са високим квалитетом испитивања. Центар спроводи и едукацију здравствених радника и сарадника, пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама и обавља појединачне консултације са пацијентима.

Највећи део услуга Центар за микробиологију обавља на захтев РФЗО за потребе примарне здравствене заштите као и серолошку и молекуларну дијагностику за потребе Опште болнице Шабац које су под надлежношћу локалне филијале здравственог осигурања.

Микробиолошке услуге обављају се и према трећим лицима, на лични захтев.

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs