Етички одбор

Председник одбора:
  • др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије
Чланови:
  • др Бранка Гајић, спец. соц. мед
  • др Биљана Жужа, спец. микробиологије
  • др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи
  • Светлана Јовановић, дипл. правник
  • Верица Вујанић, дипл. правник