USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA

KALENDAR OBAVEZNE AKTIVNE IMUNIZACIJE LICA ODREĐENOG UZRASTA

SL. GLASNIK 112 od 15. decembra 2017. godine

 

1) *imunoglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki (novorođenčad HbsAg pozitivnih majki prima i IV dozu vakcine u skladu sa pravilnikom)

2) V = vakcinacija

3) R = revakcinacija

BCG – vakcina protiv tuberkuloze; HB – vakcina protiv akutnog virusnog hepatitisa B; DTP – vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja; OPV – vakcina protiv dečije paralize; MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke-rubeole; HiB – vakcina protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tip B; DT – vakcina protiv difterije i tetanusa; dT – vakcina protiv difterije i tetanusa; TT vakcina protiv tetanusa.