USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

KALENDAR OBAVEZNE AKTIVNE IMUNIZACIJE LICA ODREĐENOG UZRASTA

SL. GLASNIK 112 od 15. decembra 2017. godine

 

1) *imunoglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki (novorođenčad HbsAg pozitivnih majki prima i IV dozu vakcine u skladu sa pravilnikom)

2) V = vakcinacija

3) R = revakcinacija

BCG – vakcina protiv tuberkuloze; HB – vakcina protiv akutnog virusnog hepatitisa B; DTP – vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja; OPV – vakcina protiv dečije paralize; MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke-rubeole; HiB – vakcina protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tip B; DT – vakcina protiv difterije i tetanusa; dT – vakcina protiv difterije i tetanusa; TT vakcina protiv tetanusa.