USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA

Radno vreme i kontakt

ADRESA

Zavod za javno zdravlje – Šabac
Adresa: Jovana Cvijića 1
PIB: 1000-82-545

 

CENTRALA:
015/ 300-550
e-mail: zjzsabac@gmail.com

 

MENADŽMENT

DIREKTOR:
015/300-550

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEDICINSKE POSLOVE:
015/343-610

POMOĆNIK DIREKTORA ZA KVALITET:
015/300-550 lok. 123

 

 

Pišite nam

Vaše ime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Naslov

Vaša poruka

Kako do nas?

Prikaži veću mapu

 Kontakti centara i službi:

1. CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU:

zjzsabac@gmail.com

 

Načelnik:

Ponedeljak – petak:  07.00-15.00h

Tel. 015/343-610; 300-550 – lok. 115

PRIJEM MATERIJALA (voda za piće, namirnice, otpadne vode, brisevi, predmeti opšte upotrebe):

Ponedeljak – petak:  07.00-20.00h

Tel. 015/343-610

 

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU I EKOTOKSIKOLOGIJU:

Ponedeljak – petak:  07.00-20.00h

Tel. 015/341-523

 

SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU

Zakazivanje termina:

Ponedeljak – petak:  07.00-15.00h

Tel. 015/343-610

 

2. CENTAR ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI

zjzsabac@gmail.com

 

Načelnik:

Ponedeljak – petak:  07.00-15.00h

Tel. 015/343-605

 

ODSEK ZA ZDRAVSTVENI NADZOR

Zdravstveni (sanitarni) pregledi u Zavodu za javno zdravlje Šabac:

Ponedeljak – petak:  07.00-14.00h

Tel. 015/343-603

 

Zdravstveni (sanitarni) pregledi na terenu:

LOZNICA: ponedeljak, četvrtak 09.00-13.00h

KRUPANJ: svaki drugi utorak 09.00-12.00h

MALI ZVORNIK: svaki drugi utorak 09.00-10.30h

LJUBOVIJA: svaki drugi utorak 11.30-13.30h

 

ODSEK ZA EPIDEMIOLOŠKI NADZOR

Ponedeljak – petak: 07.00-15.00h

Tel. 015/343-605

 

SAVETOVALIŠTE ZA DPST

(dobrovoljno, poverljivo, savetovanje i testiranje)

Sredom od 7.30-13.30h

Tel. 015/343-605

 

ANTIRABIČNA STANICA

Ponedeljak – petak: 07.00-15.00h (uz obavezan uput za epidemiologa)

Van radnog vremena, kao i vikendom: iz ZJZ se kontaktira pripravni epidemiolog radi daljeg upustva ozleđenog od strane domaće ili divlje životinje.

Tel. 015/343-605

 

ODSEK ZA DDD

(deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija)

Ponedeljak – petak: 07.00-15.00h

Tel. 015/343-605

 

3. CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU:

zjzsabac@gmail.com

 

Radno vreme Centra:

Ponedeljak – petak:  07.00-15.00h

Načelnik:

Tel. 015/300-530

 

ODSEK ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA:

Tel. 015/300-531; 343-607

promocijazdravlja.sabac@gmail.com

zjzsabac@gmail.com

 

ODELJENJE ZA ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE:

Tel. 015/300-530

 

ODELJENJE ZA INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU:

Tel. 015/343-607

 

4. CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

zjzsabac@gmail.com

 

Načelnik:

Ponedeljak – petak:  07.00-15.00h

Tel. 015/300-550 – lok. 149

 

PRIJEM I UZORKOVANJE MATERIJALA ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Ponedeljak – petak:  07.00-19.00h

Subota: 08-13.00h

 

Prijem urina – urinokultura:

Radnim danima: 07.00-11.00h (za hitne slučajeve do 19.00h)

Subotom: 08.00-11.00h

 

Vađenje krvi:

Radnim danima: 07.00-11.00h (za hitne slučajeve do 19.00h)

Subotom: 08.00-11.00h

Tel. 015/300-550 – lok. 150

 

Izdavanje rezultata:

Ponedeljak – petak:  07.00-19.00h

Subota: 08-13.00h

Tel. 015/300-550 – lok. 117; 064/860 51 61

 

5. SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO – FINANSIJSKE I TEHNIČKE POSLOVE

zjzsabac@gmail.com

 

Radno vreme Službe:

Ponedeljak – petak:  07.00-15.00h

Načelnik:

Tel. 015/343-611

 

ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE:

Tel. 015/343-611

 

RAČUNOVODSTVO

Tel. 015/343-609

 

NABAVKE

Tel. 015/305-360

 

OBEZBEĐENJE

Tel. 064/860 51 00