Kretanje oboljenja gripa po nedeljama u sezoni 2014/2015. godine na teritoriji Mačvanskog okruga

Povećan broj obolelih od gripa održava se i tokom februara. Već je  dokazano da u populaciji cirkulišu virusi gripa i to A(H1) i A(H3).Među obolelima najviše je zastupljen uzrast od 5 do 14 godina.Stvarni broj obolelih je mnogo veći, pošto se svi pacijenti ne javljaju kod izabranog doktora.

gr3

 

Zavod za javno zdravlje Šabac

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti