USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Merenje buke

 

Zavod za javno zdravlje je ovlašćena i akreditovana ustanova za merenje buke u životnoj sredini.

 

Monitoring nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga se trenutno ne sprovodi.Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini u Članu 8. propisano je obavezno merenje nivoa buke, u nadležnosti lokalnih samouprava, tako da se očekuje početak vršenja ovih aktivnosti u skladu sa Zakonom.

 

Merenje buke se vrši u dnevnom i noćnom režimu na zahtev:

– Nadležnih državnih organa

– Privrednih subjekata

– Na lični zahtev građana

 

Zavod za javno zdravlje će, u najkraćem roku, odgovoriti na Vaš zahtev za merenjem buke.Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 015/343-610