USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje sanitarne mikrobiologije

 

Šef odeljenja: dr Biljana Žuža, spec. mikrobiologije

 

Odeljenje sanitarne mikrobiologije obavlja:

  • mikrobiološko ispitivanje voda (voda za piće,vodovodska i bunarska voda,flaširana voda,bazenska voda, površinska,otpadna i podzemna voda)
  • mikrobiološko ispitivanje životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene i ulepšavanje lica i tela, duvanske prerađevine i pribor za jednokratnu upotrebu za jelo i piće)
  • kontrolu briseva na bakteriološku čistoću sa ruku zaposlenih koji dolaze u kontakt sa hranom, predmeta (instrumenata, posuđa, pribora) i radnih površina
  • obezbeđuje potrebne hranljive mikrobiološke podloge za kultivaciju bolesničkog materijala, kao i hranljive podloge za rad u sanitarnoj mikrobiologiji
  • obezbeđuje potrebno sterilno posuđe i druge materijale
  • prati sve parametre sistema kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji
  • kontroliše sterilnost i fertilnost hranljivih mikrobioloških podloga
  • biološku i hemijsku  kontrolu suve sterilizacije i sterilizacije u autoklavu

Celokupan biohazardni otpad iz laboratorije izlazi dekontaminiran metodom u autoklavu.

U cilju potvrde validnosti rezultata ispitivanja laboratorija učestvuje u međulaboratorijskim ispitivanjima (LGS standards-Proficienci testing, UK, Eptis…). Odeljenje sprovodi i edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika.

Laboratorija je akreditovana u skladu sa zahtevima SRPS/ISO/IEC 17025:2006.


Radno vreme: 07-20 časova