USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje za analizu, planiranje, i organizaciju zdravstvene službe

 

Šef odeljenja: dr Olivera Stojanović, spec. soc. med

 

 

U okviru ovog odeljenja obavljaju se sledeći poslovi:

– izrada analize zdravstvenog stanja stanovništva za nivo opštine i okruga (prikupljanje i obrada podataka, izrada demometrijske i opšte statističke osnove za analizu);

– praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva (analiza strukture, dinamike morbiditeta i mortaliteta);

– izrada predloga mera za rešavanje odredjenog problema u sistemu zdravstvene zaštite i evaluacija uspešnosti primene mera;

– analiza mreže zdravstvenih ustanova;

– analiza broja i strukture zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– analiza rada zdravstvenih ustanova (vanbolnička i bolnička);

– priprema dokumentacione osnove za donošenje planova i programa zdravstvene zaštite;

– davanje mišljenja i ocena usklađenosti plana rada zdravstvene ustanove sa odgovarajućim usvojenim dokumentom;

– davanje mišljenja i ocena o izvršenju plana rada zdravstvene ustanove;

– formiranje i praćenje cena zdravstvenih usluga i učešće u izradi cenovnika;

– praćenje i analiza potrošnje u zdravstvenoj zaštiti;

– primena metoda ekonomskih analiza u zdravstvu po jednom problemu;

– učešće u izradi programa investicije kao i ocene investicionog programa u oblastima zdravstvene zaštite;

– proučavanje opremljenosti i iskorišćenosti opreme u zdravstvenim ustanovama;

– izrada i praćenje godišnjih potreba zdravstvenih ustanova za medicinskim sredstvima po nivoima zdravstvene zaštite;

– izrada periodičnih izveštaja o radu Zavoda za javno zdravlje;

– praćenje i analiza strukture potrošnje lekova;

– izrada izveštaja o kretanju bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja;

– uvođenje u registar bolesnika obolelih od hroničnih oboljenja koja podležu obaveznom prijavljivanju (izrada periodičnih izveštaja);

– koordinacija rada stručnih komisija;

– davanje mišljenja o planovima stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama;

– nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova;

– obrazovno-edukativne usluge (stažeri i specijalizanti);

– razvoj informacionog sistema (IS) i dr.

 

 

Radno vreme: 07-15 časova