Одељење за економско-финансијске послове

 

Одељење за економско-финансијске послове задужено је за планирање и праћење реализације материјално-финансијског пословања, вршење текућих рачуноводствених послова, обрачун зарада, вођење пословних књига и других евиденција, спровођење и праћење реализације јавних набавки и др.

Радно време: 07-15 часова

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs