USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje za informatiku i biostatistiku

 

Šef odeljenja: dr Branka Gajić, spec. soc. med

 

 

U okviru ovog odeljenja obavljaju se sledeći poslovi:

– priprema i obrada individualnih izveštaja i njihova godišnja obrada (izveštaj o hospitalizaciji, prijava porodjaja i prijava prekida trudnoće);

–  prijava – odjava odredjenih oboljenja od većeg socio-medicinskog  značaja i kompjuterska obrada sa aplikacijama programa;

– uvodjenje u registar bolesnika obolelih od hroničnih oboljenja koja podležu obaveznom prijavljivanju;

–  periodični i godišnji izveštaji po oblastima i službama za domove zdravlja;

–  periodični i godišnji izveštaj o utvrdjenim oboljenjima i stanjima za domove zdravlja;

– periodični izveštaj o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti radnika koji rade na ugroženim radnim mestima;

– izveštaj o organizaciji, strukturi kadrova i opremljenosti u oblasti zdravstva;

– periodični izveštaj o kućnoj nezi i lečenju;

– periodični izveštaj o izvršenim operacijama;

– godišnja obrada zbirnih periodičnih izveštaja;

– kreiranje i izrada dokumentacije i evidencije za potrebe statističkih istraživanja;

– izrada plana i programa i publikovanje informacija;

– planiranje i upravljanje razvojem IS   mreže Zavoda;

– učešće u kreiranju statističkih istraživanja u zdravstvu;

– pružanje informatičkih usluga na pojedinačni zahtev – podrška specifičnog projekta;

– projektovanje i izrada aplikacija na nivou podsistema;

– realizacija aplikacije IS;

– reinženjering aplikacije;

– učešće u izradi aplikacija na konsultanskom nivou;

– instalacija sistemskog i drugog standardnog software-a;

– administracija baze podataka;

– specifikacija potreba za hardware i sistematski software;

– provera funkcionalnosti računske opreme – hardware;

– projektovanje komunikacija na nivou LAN mreža;

– formiranje i kontrola računarske mreže – hardware;

– formiranje i kontrola računarske mreže – software;

– pružanje informatičke podrške na pojedinačni zahtev;

– planiranje, praćenje i realizacija edukacije iz domena informatičkih tehnologija (IT);

– unos podataka u računar u struktuiranoj formi;

– administracija i nadzor nad korišćenjem Interneta;

– edukacija zdravstvenih i drugih radnika za rad i korišćenje  informacionog sistema Zavoda i dr.

 

 

Radno vreme: 07-15 časova