USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju

 

Šef odeljenja: Biljana Kalinić, dipl.ph.; spec. sanitarne hemije

 

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije obavlja analize (osnovne analize, pesticide, teške metale) svih vrsta pijaćih voda: bunarskih voda, arteških voda, voda iz cevnih bunara, voda lokalnih i centralnih vodovoda. Posle višegodišnjeg rada imamo veliko iskustvo u ovim analizama, što je i potvrdjeno akreditacijom po standardu SRPS ISO /IEC 17025:2006.

Pored analiza voda u laboratoriji sanitarne hemije se radi i analiza (kvalitet, pesticidi, teški metali, aditivi) životnih namirnica, kao i predmeta opšte upotrebe. Pod predmetima opšte upotrebe se podrazumevaju: kozmetički proizvodi, dečije igračke, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, duvan i proizvodi od duvana, ambalaža za žvotne namirnice i predmete opšte upotrebe, posuđe i pribor, sirovine za proizvodnju predmeta opošte upotrebe, određeni predmeti i proizvodi koji pri upotrebi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluzokožom. U ovim analizama imamo višegodišnje iskustvo, što je takodje potvrdjeno akreditacijom po standardu SRPS ISO /IEC 17025:2006 za veliki broj analiza.

Laboratorija sanitarne hemije i ekotoksikologije su akreditovane prema standardu SRPS ISO /IEC 17025:2006. Takođe poseduju:

 • rešenje od strane Ministarstva zdravlja («Sl.glasnik RS» br.77/91)
 • ovlašćenje br. 404-02-54/23/2009-06 od strane Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede republike Srbije za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja životnih namirnica biljnog porekla
 • ovlašćenje br. 325-03-196/2009-07 od 25.03.2009. od strane Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede republike Srbije za fizičko-hemijsko i mikrobiološko ispitivanje otpadnih voda
 • ovlašćenje br. 353-01-01989/2007-02 od 20.08.2009. od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za ispitivanje kvaliteta vazduha (imisija)

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije vrši ispitivanja kvaliteta, bezbednosti i zdravstvene ispravnosti:

 1. Vode za piće
 2. Mineralne vode
 3. Prečišćene vode (omekšane)
 4. Vazduh (imisija)
 5. Aerosedimentne materije
 6. Podzemne, površinske i otpadne vode
 7. Kolači
 8. Kuhinjska so
 9. Med, pčelinji proizvodi i proizvodi od meda
 10. Mleko i mlečni proizvodi
 11. Meso i proizvodi od mesa
 12. Osvežavajuća bezalkoholna pića – gazirana i negazirana
 13. Pekarski kvasac
 14. Pekarski proizvodi
 15. Pečurke, gljive i njihovi proizvodi
 16. Pivo i bezalkoholno pivo, alkoholna pića i vino
 17. Proizvodi od voća i povrća
 18. Ribe i proizvode od ribe
 19. Sirovine za proizvodnju životnih namirnica
 20. Sirće – vinsko, voćno i aromatizovano
 21. Snek proizvodi
 22. Supe, sosovi i dodaci jelima
 23. Ulja, masti i njihovi proizvodi
 24. Voće i povrće
 25. Voćni sokovi
 26. Žita i proizvodi od žita
 27. Začini i mešavine začina
 28. Šećer i šećer u prahu
 29. Dijetetski suplementi
 30. Jaja i proizvodi od jaja
 31. Konditorski proizvodi
 32. Kakao i čokoladni proizvodi
 33. Aditivi
 34. Dečije igračke
 35. Duvan i proizvodi od duvana
 36. Kozmetički proizvodi
 37. Sredstva za održavanje čistoće
 38. Ambalaža za namirnice i predmete opšte upotrebe
 39. Posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju namirnica i predmeta opšte upotrebe
 40. Posudje i pribor
 41. Sredstva za održavanje čistoće
 42. Sirovine za proizvodnju predmeta opošte upotrebe – POU
 43. Određeni predmeti i proizvodi koji pri upotrebi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluzokožom

Vazduh

Odeljenje je opremljeno uređajima za brzu detekciju SO2, NO2 i H2S , što omogućava brzo reagovanje u slučaju akcidenata, kao i uređajima za sistematska merenja SO2, NO2, NH3, HCl i HF na osnovu koga se procenjuje kvalitet vazduha u industrijskim područjima. Merenje ukupnih suspendovanih čestica, kao i frakcija PM10 i PM2.5 omogućava određivanje stepena zaprašenosti vazduha u zonama kamenoloma kao i u zonama mlinske industrije.


Otpadne vode

Odeljenje je opremljeno uređajima za određivanje opštih kao i specifičnih polutanata u otpadnim voda što omogućava kompletnu fizičko-hemijsku i mikrobiološku analizu otpadnih voda farmaceutske, prehrambene, hemijske, mlečne industrije kao i industrije obrade metala. Provera efikasnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda se radi na zahtev naručioca ispitivanja.Radno vreme: 07-20 časova