Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију

Шеф одељења: Биљана Калинић, дипл.пх.; спец. санитарне хемије

Одељење санитарне хемије и екотоксикологије обавља анализе (основне анализе, пестициде, тешке метале) свих врста пијаћих вода: бунарских вода, артешких вода, вода из цевних бунара, вода локалних и централних водовода. После вишегодишњег рада имамо велико искуство у овим анализама, што је и потврдјено акредитацијом по стандарду SRPS ISO /IEC 17025:2006.

Pored analiza voda u laboratoriji sanitarne hemije se radi i analiza (kvalitet, pesticidi, teški metali, aditivi) životnih namirnica, kao i predmeta opšte upotrebe. Pod predmetima opšte upotrebe se podrazumevaju: kozmetički proizvodi, dečije igračke, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, duvan i proizvodi od duvana, ambalaža za žvotne namirnice i predmete opšte upotrebe, posuđe i pribor, sirovine za proizvodnju predmeta opošte upotrebe, određeni predmeti i proizvodi koji pri upotrebi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluzokožom. U ovim analizama imamo višegodišnje iskustvo, što je takodje potvrdjeno akreditacijom po standardu SRPS ISO /IEC 17025:2006 за велики број анализа.

Лабораторија санитарне хемије и екотоксикологије су акредитоване према стандарду SRPS ISO /IEC 17025:2006. Такође поседују:

 • ovlašćenje br. 353-01-01989/2007-02 od 20.08.2009. od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za ispitivanje kvaliteta vazduha (imisija)
 • решење од стране Министарства здравља («Сл.гласник РС» бр.77/91)
 • овлашћење бр. 404-02-54/23/2009-06 од стране Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде републике Србије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања животних намирница биљног порекла
 • овлашћење бр. 325-03-196/2009-07 од 25.03.2009. од стране Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде републике Србије за физичко-хемијско и микробиолошко испитивање отпадних вода
 • овлашћење бр. 353-01-01989/2007-02 од 20.08.2009. од стране Министарства животне средине и просторног планирања за испитивање квалитета ваздуха (имисија)

Одељење санитарне хемије и екотоксикологије врши испитивања квалитета, безбедности и здравствене исправности:

 1. Воде за пиће
 2. Минералне воде
 3. Пречишћене воде (омекшане)
 4. Ваздух (имисија)
 5. Аероседиментне материје
 6. Подземне, површинске и отпадне воде
 7. Колачи
 8. Кухињска со
 9. Мед, пчелињи производи и производи од меда
 10. Млеко и млечни производи
 11. Месо и производи од меса
 12. Освежавајућа безалкохолна пића – газирана и негазирана
 13. Пекарски квасац
 14. Пекарски производи
 15. Печурке, гљиве и њихови производи
 16. Пиво и безалкохолно пиво, алкохолна пића и вино
 17. Производи од воћа и поврћа
 18. Рибе и производе од рибе
 19. Сировине за производњу животних намирница
 20. Сирће – винско, воћно и ароматизовано
 21. Снек производи
 22. Супе, сосови и додаци јелима
 23. Уља, масти и њихови производи
 24. Воће и поврће
 25. Воћни сокови
 26. Жита и производи од жита
 27. Зачини и мешавине зачина
 28. Шећер и шећер у праху
 29. Дијететски суплементи
 30. Јаја и производи од јаја
 31. Кондиторски производи
 32. Какао и чоколадни производи
 33. Адитиви
 34. Дечије играчке
 35. Дуван и производи од дувана
 36. Козметички производи
 37. Средства за одржавање чистоће
 38. Амбалажа за намирнице и предмете опште употребе
 39. Посуђе, прибор, опрема и уређаји за производњу намирница и предмета опште употребе
 40. Посудје и прибор
 41. Средства за одржавање чистоће
 42. Сировине за производњу предмета опоште употребе – ПОУ
 43. Одређени предмети и производи који при употреби долазе у непосредан додир с кожом или слузокожом

Ваздух

Одељење је опремљено уређајима за брзу детекцију SO2, NO2 i H2S , што омогућава брзо реаговање у случају акцидената, као и уређајима за систематска мерења SO2, NO2, NH3, HCl i HF на основу кога се процењује квалитет ваздуха у индустријским подручјима. Мерење укупних суспендованих честица, као и фракција PM10 i PM2.5 одређивање степена запрашености ваздуха у зонама каменолома као и у зонама млинске индустрије.

Отпадне воде

Одељење је опремљено уређајима за одређивање општих као и специфичних полутаната у отпадним вода што омогућава комплетну физичко-хемијску и микробиолошку анализу отпадних вода фармацеутске, прехрамбене, хемијске, млечне индустрије као и индустрије обраде метала. Провера ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода се ради на захтев наручиоца испитивања.


Радно време: 07-20 часова