Одељење за техничке послове

У оквиру Одсека за техничке послове обављају се послови везани за обезбеђивање хигијенских и техничких услова рада, заштиту и безбедност објеката, средстава и возила установе (пожар, отуђивање, елементарне непогоде, уништење и слично.)

Радно време: 07-15 часова