USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odsek za DDD poslove

 

Šef odseka za DDD: dr Dragana Radojičić, spec. epidemiologije

 

Dezinfekcija:

Podrazumeva uništavanje ili inaktiviranje određene vrste mikroorganizama u određenom stepenu njihovog razvoja. Poslovi dezinfekcije izvode se pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa, a sprovode ga viši sanitarni tehničari i sanitarni tehničar. Dezinfekciju vršimo na otvorenim površinama u objektima (stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, škole, predškolske i zdravstvene ustanove) i na radnim površinama u fabrikama i objektima za pripremu hrane, prodajnim objektima i prevoznim sredstvima.

Dezinsekcija:

Podrazumeva suzbijanje i uništavanje štetnih insekata u objektima (zgrade, igrališta, deponije, fabrički krugovi, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, predškolske , školske i ustanove za smeštaj starih lica). Takođe vršimo usluge suzbijanja komaraca i krpelja na otvorenim površinama (parkovi, dvorišta, pijace, fabrički krugovi i td.).


Deratizacija
:

Podrazumeva suzbijanje i uništavanje štetnih glodara. Ovaj segment naših usluga sprovodi se pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa, a sprovode ga obučeni viši sanitarni tehničari, sanitarni tehničar. Deratizacija se sprovodi u objektima (stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, predškolske, školske i ustanove za smeštaj starih lica) kao i na  svim otvorenim površinama.

 

 

Odeljenje za DDD poseduje sva potrebna rešenja od strane resornih ministarstava za obavljanje poslova iz oblasti DDD-a .Svi radnici ove službe su edukovani od strane nadležne kuće i svake godine primenjuje sve inovacije.Poslovi se obavljaju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 kao i HACCP sistema. Naša stručna Služba u mogućnosti je da cenjenim komintentima ponudi izradu Planova i kompletno vođenje dokumentacije koje ovi standardi zahtevaju. U radu primenjujemo sertifikovane, visoko kvalitetne preparate koji ne ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i životne sredine.


Radno vreme: 07-15 časova