Одсек за правне послове

Шеф Одсека: дипл. правник Оливера Ђорђевић-Шпегар

У оквиру Одсека за правне послове врше се стручни послови везани за обављање нормативне делатности и нормативног уређења радно-правних односа, заступање Завода пред судовима и другим државним органима, правилну и благовремену примену прописа у вршењу делатности, као и други админинистративни послови (кадровски и персонални послови, експедиција поште, архивски послови и др.)

Радно време:
 07-15 часова

Заштитник права пацијената

Послове заштите пацијентових права обавља дипл. правник Оливера Ђорђевић-Шпегар

Од 7,00 до 15,00 часова, канцеларија бр. 3/I

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs