USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odsek za promociju zdravlja

 

Šef odseka za promociju zdravlja: prim. Dr Milijana Popović, spec. soc. med

 

Potreba za očuvanjem zdravlja i usmeravanje kapaciteta zdravstvenog sistema i društva u celini na brigu o zdravlju i zdravstvenom vaspitanju, odnosno promociju zdravlja sazrevala je decenijama i uobličavala se kako u svetu, tako i u našoj državi.

Promocija zdravlja je zasnovana na naučnim, praktičnim i društveno prihvatljivim metodama i tehnologijama i podrazumeva preorijentaciju sa lečenja bolesti i kontrole širenja zaraznih oboljenja u susret zdravstvenim potrebama stanovništva. Treba da bude dostupna svim pojedincima i porodicama u zajednici. Realizuje se u partnerskim odnosima u svim segmentima zajednice.

Definiše se kao „proces koji osposobljava ljude da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem“.

 

DELATNOST ODSEKA

 • Analizira zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva
 • Obavlja istraživanja u oblasti javnog zdravlja na nivou okruga
 • Detektuje  prisutno rizično ponašanje u populaciji i faktore rizika u životnoj sredini koji mogu dovesti do pojave oboljevanja
 • Planira i pruža stručno-metodološku pomoć aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnštva
 • Razvija, sprovodi, koordinira, prati i evaluira zdravstveno-vaspitne programe u zdravstvenim ustanovama i ajednici
 • Obeležava značajne datume iz kalendara zdravlja.
 • Daje stručno mišljenje i idejno rešenje za sadržaj i oblik zdravstveno-vaspitnih sredstava.
 • Izrađuje zdravstveno-edukativna sredstva (letak, brošura, priručnik, plakat, interaktivna sredstva…).
 • Sarađuje sa medijima
 • Informiše lokalnu samoupravu i stanovništvo o zdravstvenom stanju stanovništva i stanju životne sredine
 • Usklađuje i profesionalno povezuje rad zdravstvenih ustanova u oblasti promocije zdravlja
 • Razvija partnerske odnose sa telima lokalne samouprave i svim drugim institucijama (državne, privatne, nevladine…) u društvenoj zajednici u cilju očuvanja i unapređenja javnog zdravlja.
 • Prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva


Radno vreme:
 07-15 časova