Zaštita podataka o ličnosti

LICE ZA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018. godine).

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Zavoda za javno zdravlje Šabac je:

Olivera Đorđević – Špegar

Telefon: 015/343-611

e-mail: zjzsabac@gmail.com