USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA MAČVANSKOG OKRUGA 2013-2017.

 

Zadovoljstvo korisnika 2013-2017.

 

Komparativna analiza – Maligne neoplazme 2012-2016.

 

Komparativna analiza – Kvalitet rada 2013-2017

 

Komparativna analiza obolevanja od AKS 2013-2017

 

Nacionalni dan bez duvanskog dima 2019.

 

Kvalitet vazduha Šabac 2018. – tri merna mesta

 

Kvalitet vazduha Šabac 2018. – jedno merno mesto

 

Gdišnji izveštaj za zarazne bolesti 2017. – Mačvanski okrug

 

Svetski Dan srca – Nedeljno popodne

 

Šabački gerontološki klub

 

Informativna emisija „Na licu mesta“, 1.10.2018.

 

Info – Svetska i Nacionalna Nedelja dojenja

 

Analiza zdravstvenog stanja Mačvanskog okruga 2016. godine

 

Info – Svetski dan bez duvanskog dima u Šapcu – (tv KCN 31.5.2018.)

 

Oaza zdravlja – 09.05.2018.

 

Oaza zdravlja – 22.03.2018.

 

Imunizacija sprovedena na teritoriji Mačvanskog okruga u 2017. godini

 

Komparativna analiza Akutnog koronarnog sindroma u Mačvanskom okrugu 2012-2016.

 

Komparativna analiza pokazatelja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama Mačvanskog okruga 2012-2016.

 

Maligne neoplazme u Mačvanskom okrugu 2011-2015.

 

Kvalitet vazduha na teritoriji grada Šapca u 2017. godini

 

Oaza zdravlja – 08.11.2017.

 

Gost Kopernikusa – Igor Dragičević i Olivera Ninković

 

Oaza zdravlja – 23.08.2017.

 

Oaza zdravlja – 16.08.2017. – Gost dr Predrag Kon

 

Godišnji izveštaj za zarazne bolesti 2016. – Mačvanski okrug

.

Priručnik: Bolničke infekcije – definicije

.

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

.

Komparativna analiza 2011-2015. POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ I SEKUNDARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva za 2015. godinu

.

Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Mačvanskog okruga 30.10.2016.

.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva za 2014. godinu

.

Komparativna analiza – Maligne neoplazme (2008.-2013.)

.

Akutni koronarni sindrom u Mačvanskom okrugu za period 2009.-2014. god.

.

Godišnji izveštaj – Zarazne bolesti u 2015. – Mačvanski okrug

.

Komparativna analiza – Dijabetes melitus 2015.

.

Kretanje tuberkuloze u Mačvanskom okrugu

.

Vaš TV lekar, 26.01.2016.

.

Emisija Živeti 100, 24.02.2016.

.

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji mačvanskog okruga u 2015.

.

Emisija Živeti 100, 17.02.2016.

.

Vaš TV lekar – Nebojša Sofranić

 

Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Mačvanskog okruga 2010-2014.

.

Zadovoljstvo korisnika u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštititi 2010-2014.

.

Pokazatelji kvaliteta rada u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti 2011-2014.

.

Izveštaji – zarazne bolesti na teritoriji mačvanskog okruga, 2014.

.

Emisija Živeti 100, 28.10.2015.

.

Vaš tv lekar – 07.04.2015.

.

Vaš tv lekar – 10.03.2015.

 

Analiza zdravstvenog stanja za 2013. godinu

.

Komparativna analiza pokazatelja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama Mačvanskog okruga (2009.-2013.)

.

Komparativna analiza zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom u Mačvanskom okrugu (2009.-2013.)

.

Komparativna analiza zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Mačvanskog okruga (2009.-2013.)

.

Akutni koronarni sindrom u Mačvanskom okrugu, 2013.

.

Godišnji izveštaj za zarazne bolesti 2013.

 

Analiza zdravstvenog stanja za 2012.

 

Zadovoljsto korisnika bolničkim lečenjem 2012.

 

Zadovoljstvo korisnika primarne zdravstvene zaštite 2012.

 

Zadovoljstvo zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite 2012.

 

Strategija javnog zdravlja grada Šapca

 

Godišnji izveštaj za zarazne bolesti 2012.

 

Izveštaji o pokazateljima kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama Mačvanskog okruga u 2011. i 2012. godini