USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

RADNO VREME ORGANIZACIONIH JEDINICA

 

 

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odeljenje za higijenu i humanu ekologiju

07-20 časova

Odeljenje za prijem materijala

07-20 časova

Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju

07-20 časova

.

.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Odeljenje za zdravstveni nadzor
08-14 časova

Odsek za epidemiološki nadzor

07-15 časova

Odsek za DDD poslove

07-15 časova

.

.

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje

i organizaciju zdravstvene službe, informatiku

i biostatistiku u zdravstvu

Odeljenje za analizu, planiranje, i organizaciju zdravstvene službe

07-15 časova

Odeljenje za informatiku i biostatistiku

07-15 časova

Odsek za promociju zdravlja

07-15 časova

.

.

Centar za mikrobiologiju

Odeljenje kliničke mikrobiologije

07-20 časova

Odeljenje sanitarne mikrobiologije

07-20 časova

.

.

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske

i tehničke poslove


Odeljenje za pravne poslove

07-15 časova
Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

07-15 časova
Odeljenje za tehničke poslove

07-15 časova