USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

 

Reč direktora

Direktor Zavoda – Prim. dr Milijana Popović


Zavod za javno zdravlje pripada javno-zdravstvenim institucijama koje obezbeđuju zdravstvenu zaštitu od posebnog interesa za društvo na teritoriji Mačvanskog okruga.


Mesto i uloga Zavoda su definisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnom zdravlju, prema kojima prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva, stanje i kvalitet životne sredine, uzroke pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti socijalno-medicinskog značaja, uticaje ekoloških faktora na zdravlje, kao i organizaciju, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapređenja zdravlja.


Profesionalno i posvećeno Zavod za javno zdravlje u Šapcu, brine o zdravlju svojih sugrađana i svih žitelja Mačvanskog okruga. Naša ustanova je lider u promociji i unapređenju javnog zdravlja u Mačvanskom okrugu, koordinaciji rada zdravstvenih ustanova i usklađivanju i poboljšanju međusektorske saradnje u lokalnim samoupravama.


Misija naše ustanove je procena zdravstvenog stanja stanovništva, detekcija faktora rizika u zajednici, zdravstvena kultura i zdravstveno prosvećivanje, kao i identifikacija i kvantifikacija rizika u životnoj sredini, monitoring vode, vazduha, higijenska ispravnost hrane i namirnica opšte upotrebe, u skladu sa zakonima  iz oblasti zdravstvene zaštite i drugih oblasti koje mogu uticati na kvalitet života.


U skladu sa time, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i lokalnim samoupravama, tražimo konsenzus u rešavanju javno zdravstvenih problema u svim opštinama u Mačvanskom okrugu, bez obzira na prilike koje su posledica niskog nivoa društveno-ekonomskog razvoja.
Prim. dr Milijana Popović

direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac
Dosadašnji direktori

dr Slobodan Nićiforović

od 02. 10. 1979. do  30. 08. 1991.
slobodan-niciforovic

dr Momčilo Brkić

od 01. 09. 1991. do  28. 05. 2001.
momcilo-brkic

dr Đorđe Isaković

od 28. 05. 2001. do  04. 10. 2001.
djordje-isakovic

prim. dr Nebojša Sofranić

od 08. 10. 2001. do 25. 09. 2012.
nebojsa-sofranic