Руководство

ВД  Директор: МСц др Бранко М. Вујковић

Помоћник директора за медицинске послове: Др сци. мед. Игор Драгичевић, спец. хигијене

Помоћник директора за квалитет: Мр. сци. Бошко Ђоковић, дипл. инг.

1. ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

Начелник: Др сци. мед. Игор Драгичевић, спец. хигијене

Шеф одељења за хигијену и хуману екологију: др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи

Шеф одељења за пријем материјала: Слободанка Радојевић, дипл. инг. пољопривреде спец. заштите животне средине

Шеф одељење за санитарну хемију и екотоксикологију: Биљана Калинић, дипл. спец. санитарне хемије

Главни техничар хигијене: Верица Николић, виши санитарни техничар

2. ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

Начелник: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије

Шеф одељење за здравствени надзор:

Шеф одсека за епидемиолишки надзор: прим. др Небојша Софранић, спец. епидемиологије

Шеф одсека за ДДД: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије

3. ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

Начелник: Саша Радовановић, дипл. инг. организационих наука

Руководилац одсека за анализу, планирање и организацију здравствене службе: др Оливера Стојановић, спец. соц. мед

Шеф одсека за информатику и биостатистику: др Бранка Гајић, спец. соц. мед

Шеф одељења за промоцију здравља: Милош Јовановић струк. инг. менаџмента

4. ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Начелник: дипл. биолог Снежана Теодоровић, спец. микробиологије хране

Шеф одељења за клиничку микробиологију: др Ђорђе Исаковић, спец. микробиологије

Шеф одељења за санитарну микробиологију: др Биљана Жужа, спец. микробиологије

Главни техничар микробиологије: Љубица Недељковић, лаб. техничар

5. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник: дипл. правник Оливера Ђорђевић-Шпегар.

Шеф оељења за правне послове: Оливера Шпегар Ђорђевић дипл. правник

Шеф одељења за економско финансијске послове: Дипл. ецц Драга Софранић

Шеф одељења за техничке послове: