USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

 Sanitarni pregledi

Zdravstveni nadzor je nadzor nad radnicima koji rade u proizvodnji i distribuciji životnih namirnica i vode za piće. Ovaj nadzor se sprovodi na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Sl.glasnik RS, broj 125/04) i Pravilnika o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih,drugih lica i kliconoša (Sl. glasnik RS, broj 20/2006) SANITARNI PREGLEDI.

Ko podleže obavljanju zdravstvenih (sanitarnih) pregleda

Zdravstvenom pregledu podležu lica na poslovima:

 • javnog snabdevanja vodom za piće,
 • proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica,
 • ishrane i nege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica,
 • zdravstvenih pregleda, lečenje i nega bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze,
 • pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i poslovima pružanja
 • nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i  kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.),
 • proizvodnju lekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u orginalnu ambalažu.

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

Zdravstveni pregledi vrše se pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno pre započinjanja obavezne prakse na tim poslovima, i svakih šest meseci, a prema epidemiološkim indikacijama u roku i kraćem od šest meseci.

Sanitarni pregled se obavlja:

 • u Zavodu za javno zdravlje Šabac, ul. J.Cvijića broj 1,
 • u organizaciji naručioca na tertenu po dogovoru.

Usluge se vrše po zahtevu ili ugovoru. Kontakt telefon: 015/343-603.

Šta podrazumeva zdravstveni (sanitarni) pregled:

 • lekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
 • bakteriološki pregled brisa ždrela i nosa na Staphilococcus aureus koagulaza pozitivan;
 • bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
 • laboratorijski pregled stolice na crevne protozoe.

Šta je sve potrebno da bi se obavio zdravstveni (sanitarni) pregled:

Radno vreme:

Obavljanje zdravstvenih pregleda i prijem materijala za laboratorijski pregled u Zavodu za javno zdravlje Šabac vrši se svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova;

Obavljanje zdravstvenih pregleda van Zavoda po dogovoru.
Kontakt telefon: 015/343-603.

 

Cenovnik sanitarnih pregleda