USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA
04.09.2019.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U dnevnom listu i internet prezentaciji lista „Večernje novosti“ od 2. i 3. septembra 2019. godine, iznesene su netačne tvrdnje o radu Zavoda za javno zdravlje Šabac. Demanti se odnosi na člnke sa naslovima „Opasni gasovi truju Šabac“ i „Prvo zagađenje, pa onda – izvinjenje’’.

 

U izjavi dr Dejana Pavlovića navedeno je da Zavod za javno zdravlje Šabac merenja kvaliteta vazduha obavlja samo radnim danima.

 

Ta tvrdnja je potpuno netačna. Zavod za javno zdravlje Šabac godinama koristi osmodnevne uzorkivače vazduha sa dvadesetčetvoročasovnim neprekidnim ciklusom „PROEKOS AT 801X“, kao i svi ostali Zavodi za javno zdravlje u mreži mernih stanica  Republike Srbije. To znači da raspolažemo rezultatima merenja svakodnevno za aerozagadjujuće materije koje su definisane Ugovorima sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Gradske uprave grada Šapca. Merenja se vrše uključujući i dane vikenda i praznike.

 

Rezultati merenja se dostavljaju naručiocu ispitivanja kao i Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Rezultati merenja aerozagadjujucih materija se objavljuju i na internet prezentaciji  Zavoda za javno zdravlje Šabac.