USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Savetovalište za DPST

U Zavodu za javno zdravlje Šabac u maju 2006. godine formirano je Savetovalište za DPST.

Skraćenica DPST znači:

D – dobrovoljno

P – poverljivo

S – savetovalište

T – testiranje

Naša zemlja spada u zemlje sa niskom prevalencom, ali i sa relativno malim brojem testiranih. Upravo zbog toga Globalni Fond počinje da formira finansiranje savetovališta za DPST u našoj zemlji. Zavod za javno zdravlje uključen je u program u maju 2006.godine, kada je obavljena i edukacija savetnika za DPST.

Oprema i testovi, neophodni za rad Savetovališta, kao i ostali material, takođe su donacija Global Fonda čiji je podimplementator i Ministarstvo zdravlja Srbije. Savetovališta su prepoznata u svim Zavodima za javno zdravlje i Institutima za javno zdravlje u Srbiji – ima ih ukupno 23.

Savetovalište u Šapcu funkcioniše već šest godina, a broj klijenata raste zahvaljujući razumevanju i podršci direktora Zavoda za javno zdravlje. Broj testiranih u 2012. godini je 568.

Radno vreme Savetovališta je sredom od 8:00-14:00h.  

Savetovalište raspolaže besplatnim testovima na HIV.

Testiranje je dobrovoljno, poverljivo i dostupno svima koji su imali i prepoznalii rizičan oblik ponašanja.